Planlegger du hente inn kapital eller selge virksomheten?Via assosierte partnere og et sterkt internasjonalt nettverk kan vi tilby corporate finance tjenester og eventuelt salg av hele bedriften eller eierandeler til strategiske investorer i inn- og utland.


 


Berit Ahlbck Konsulenttjenester i Praksis
http://www.ahlback.no